2022 års Dharmaord: ”Må alla varelser få leva tillsammans utan fruktan och i fred”

År 2022 kommer vår tro att ge oss nödvändig styrka för att befria oss från fruktan och uppmuntra oss att leva tillsammans i fred. Detta är den sanna vägen till lycka och fred.

Röd poster med Master Hsing Yuns Dharmaord 2022
2022 års Dharmaord – ”Må alla varelser få leva tillsammans utan fruktan och i fred”