Ångerceremoni för åttioåtta buddhor

Ceremonin hålls online. Var vänlig kontakta templet för mer information.