Ceremoni för tusen buddhor (6 feb)

Var vänlig kontakta templet för mer information.