Buddhas födelsedagsfestival

Ursprunget till Buddhas födelsedagsfestival

Den 8 april för 2 564 år sedan födde drottning Maya av Kapilavasttu i Indien en pojke under ett Jonesia Asoke-träd i Lumbini-skogen. Pojken, som hette prins Siddartha, skulle senare uppnå upplysning och bli Buddha. När prins Siddhartha föddes pekade han med ena handen mot himlen och med den andra mot marken och sa ”I himlen ovan och jorden nedanför är det endast jag som är den ärade”. Detta betyder ”Jag, som är upplyst, är den mest ärade i hela universum. Jag kommer att befria alla kännande varelser från återfödelsens kretslopp”.  Omedelbart flödade två vattenströmmar ned från himlen och badade Prins Siddhartha. Sedan dess är det tradition att fira Buddhas födelsedag varje år genom att hålla festivaler för att bada Buddha.

Innebörden av att bada Buddha

När vi badar prins Siddhartha med friskt vatten bör vi uppriktigt be för rening av våra kroppar, tal och sinnen. Vi bör be om att bli befriade från girighet, hat och okunnighet för att kunna uppträda rätt med goda ord och rena sinnen. Vi bör också be om ett säkert och rättvist samhälle med en ren och vacker miljö utan våld, bedrägeri och osunda handlingar. Med belöningen som kommer av att bada Buddha kan vi utplåna våra själsliga föroreningar, förbättra miljön, förhindra de fem onda beteendena och omvända våra orena tankar så att vi ska kunna nå fram till det rena landet och vägleda människors hjärtan på vägen dit.

Steg vid badning av Buddha:

1. Bada den vänstra axeln:

Jag förbinder mig att ha ett rent hjärta

2. Bada den högra axeln:

Jag förbinder mig att tala goda ord

3. Bada den vänstra axeln:

Jag förbinder mig att göra goda gärningar