Buddhismens fyra pilgrimsplatser

Översättning till svenska av Alison och Lars Nordberg

Lumbini

Lumbini ligger på sluttningen av Himalaya i nuvarande södra Nepal. Det var där som Buddha föddes för cirka 2 600 år sedan. Det var vanligt på den tiden att kvinnor återvände till sina föräldrahem för att föda barn. Buddhas mor, drottning Maya, var på väg till sitt föräldrahem när hon kom till Lumbini och förtrollades av parkens sköna natur. Medan hon vilade där födde hon Siddhartha Gautama, vår tids Buddha.

Ungefär 200 år efter Buddhas död uppförde Kung Asoka en pelare av sten i Lumbini med en inskrift om Buddhas födelse. Lumbini försummades dock fram till 1800-talet, när utgrävningar av platsen avslöjade förekomsten av ett tempel samt en sandstenskulptur som visade scener från Buddhas födelse.

Bodh Gaya

Bodh Gaya är platsen där Buddha uppnådde upplysning. Efter sex års askes kunde Siddhartha fortfarande inte finna ett sätt för att avbryta lidandet. När han en gång gick till floden för att tvätta sig var han så svag att han kollapsade på flodstranden. En herdeflicka, Sijata, som gick förbi erbjöd honom en skål mjölk som han tömde i ett enda drag. När hans fysiska styrka så småningom hade återställts, insåg Siddhartha att varken att plåga den fysiska kroppen eller att ägna sig åt sensuell njutning kunde göra slut på lidandet. Han bestämde sig för att stanna i Bodh Gaya.

Han samlade ihop lite halm och gjorde en sittplats under ett fikonträd. Han lovade att inte lämna platsen förrän han hade nått fram till upplysningen. Det blev en strid mellan gott och ont. Ondskans kung Mara lockade honom med frestelser, girighet och begär och försökte att skrämma honom, men Siddhartha förblev oberörd. Efter sju dagar nådde Siddhartha upplysningen och han kunde bryta kedjan av illusioner. Han vaknade till sanningen och sedan dess kallas han för Buddha. Buddha beskrev de tolv länkarna för beroende uppkomst som förklarar varför vi föds till denna värld och vad som kan hända i framtiden.

Trädet under vilket Buddha blivit upplyst kallas för Bodhi-trädet. Bodhi utgör fröet till upplysning. Enligt sagan höggs det ursprungliga Bodhi-trädet ner av Asokas hustru som var avundsjuk på att hennes make ägnade sig så mycket åt platsen. Ett nytt träd växte upp efter det gamla och detta är det träd som kan ses i Bodh Gaya idag. Emellertid klipptes under tredje århundradet f.Kr. en gren av på det ursprungliga Bodhi-trädet och fördes till Sri Lanka av Asokas dotter, bhukhini Sangamitta, där den planterades. Det trädet är fortfarande kvar i Mahavihara-klostret.

Sarnath

Efter att ha blivit upplyst reste Buddha till Sarnath som ligger i utkanten av Varanasi.  Det var där som han för första gången satte Dharma-hjulet i rörelse inför de fem asketerna och beskrev medelvägen, de fyra ädla sanningarna och den ädla åttafaldiga vägen. Detta blev starten på den första buddhistiska orden, en sangha, och de klostertraditioner som kom att blomstra i Hjortparken i över 1 500 år. Under tredje århundradet f.Kr. uppförde Kung Asoka en femton meter hög pelare med fyra lejon på toppen. Lejonen var en symbol för Asokas kejserliga styre och Buddhas kungadöme. De fyra lejonen är idag Indiens nationalsymbol.

Kushinagar

Den sista heliga platsen är Kushinagardär Buddha dog. När Buddha närmade sig byn Kushinagar blev han mycket sjuk. Buddha var nästan 80 år gammal och han bad Ananda att bereda en plats där han kunde vila.

Med sina lärjungar omkring sig bad Buddha dem att ställa de frågor som de kunde ha. Buddha upprepade detta tre gånger men lärjungarna förblev tysta. Då sade Buddha till dem: ”Allting som föds kommer att förfalla. Detta är naturens lag. Följ föreskrifterna, låt dem bli er lärare”. Strax därefter på fullmånedagen i april någon gång på 480-talet f.Kr. gick Buddha in i paranirvana (övergången till den absoluta vilan). På sjunde dagen genomförde Mahakasyapa den slutliga ceremonin som var att kremera Buddha. Efter kremeringen samlade man upp askan som reliker vilka delades upp i åtta delar och gavs till de åtta riken som vid den tiden styrde i norra Indien. Relikerna uppdelades igen när kung Asoka byggde 84 000 stupor för att hysa dem. Dessa reliker finns idag i tempel och stupor över hela Asien såväl som i några västliga länder.

Maitreya är framtidens buddha. Ordet maitreya kommer från sanskrit maitri som betyder medkänsla och universell kärlek.

(Översättning av FGS Nan Tien templets webbsida ”Four Pilgrimage Sites of Buddhism”)