Dharmaord

av Ärevördige Mäster Hsing Yun

Positiva förutsägelser för livet

Översättning till svenska av Alison och Lars Nordberg

Inledning

När vi känner oss vilsna i livet och är osäkra på vad vi ska göra, söker vi ofta ett svar eller ett råd. Ärevördige Mäster Hsing Yun söks ofta för råd och uppmuntran. Av denna anledning har han formulerat 108 visdomsord som baseras på hans personliga livserfarenheter. Han hoppas att dessa ska inspirera till sinnesro och hjälpa oss att inse att vi avgör våra egna liv och att vi måste leva med konsekvenserna av våra handlingar och att framtiden ligger i våra egna händer.

1. En möjlighet kommer inte två gånger. Fånga ögonblicket.

2. Rikedom är aldrig verkligen din. Till slut är det bara din hälsa och lycka som är din egen.

3. Gör allting med ett glatt sinnelag. Glöm aldrig ditt första beslut och ta ansvar för dina handlingar.

4. Att ständigt vara i farten ger dig styrka. Håll igång med glädje och goda föresatser.

5. Man bör aldrig jämföra, bråka, frukta motgångar eller vara rädd för lidande.

6. Att uppskatta det vi har istället för att äga det gör oss rikare.

7. Även vise män kritiseras. Det är viktigt att erkänna sina fel och rätta sina misstag.

8. Allting har sina orsaker och villkor. Se till att också andra kan skapa sig orsaker och villkor.

9. All glädje och allt lidande i världen uppstår som en självklarhet. Nyckeln är att kunna se vad som ligger bakom och nöja sig med det.

10. Ompröva alltid dina värderingar. Det finns ingen anledning att vara fjättrad vid någonting.

11. Du är viktig och han är viktig. Jag är oviktig eftersom det är en välsignelse att vara förfördelad.

12. Små saker bör inte förbises. Till och med det minsta vattendrag kan en dag bli ett stort hav.

13. Ibland är det skönt att inte veta.

14. Det är viktigt att ställa upp, eftersom var och en som lindrar andras lidanden och svårigheter är en bodhisattva.

15. Du är viktig och det är inte jag. Du har rätt och jag har fel. Du gläder dig åt lycka, medan jag accepterar lidande. Du kan äga men jag behåller ingenting.

16. Det är viktigt att känna skam och sorg, eftersom dessa gör oss till bättre människor.

17. Fortsätt med att göra rätt. Det bör vara vårt mål att uppnå det sanna, dygderika och sköna.

18. Engagera dig inte i personliga förtjänster, eftersom mänskliga känslor är obeständiga och kan förvandlas när som helst.

19. Varje sekund räknas, för tiden är vår rikedom och vårt liv.

20. Ett lyckligt slut för alla är bäst. Förödmjuka inte andra utan ge dem dina   välsignelser.

21. Dharma erbjuder alltid en väg. Tålamod och medkänsla är Dharmaformer.

22. Vrede löser inga problem. Hårt arbete löser situationen.

23. Tro på dig själv, för även metallskrot kan förvandlas till stål.

24. Spela din roll väl. Ingenting är viktigare än att leva sitt liv på rätt sätt.

25. Det är svårt att finna goda orsaker och villkor. Låt inte det rätta tillfället gå förlorat.

26. Jag är en buddha. Hur skulle jag som en buddha kunna hata, vara avundsjuk, arrogant eller använda fult språk?

27. Att vara till nytta för andra ger oss värde. De som känner sig förfördelade men som vill hjälpa andra är de verkliga vinnarna.

28. Var en god människa, gör inget ont och gör goda gärningar.

29. I vår värld är allting mitt men ingenting är egentligen mitt.

30. Var inte girig, arg eller okunnig. Att vara okunnig är detsamma som att vara oresonlig.

31. Vägran kräver ett alternativ. Så löser kompetenta människor sina problem.

32. Ett förhållande mellan två människor är som att dansa tango. Ibland är det du som för och ibland följer du.

33. Det är bättre att utveckla gemenskap än att skapa fiender. Praktisera Godhetens tre handlingar, De fyra gåvorna och De fem harmonierna. 

34. Vi måste disciplinera oss för att förbli rättfärdiga, dygdiga och rena i tanken.

35. Himmel och helvete är alla skapelser av sinnet. Man bör hellre stiga uppåt än gå nedåt.

36. Allt som existerar i universum bygger på tomhet. Endast med tomhet finns tillvaro.

37. Ta inte tillbaka vad du sagt. Håll dina löften.

38. Framtiden blir definitivt bättre än nutiden. Arbeta därför extra hårt.

39. Innan någonting kan förverkligas måste du först sträva efter någonting. Dina strävanden kan endast uppnås med beslutsamhet.

40. Vinst kommer endast efter att ha gett någonting. Du måste så innan du kan skörda.

41. God hälsa, trygghet, gemenskap och glädje är viktigare än pengar.

42. Vi skapar alla historia. Därför måste vi utveckla oss med förtjänster, dygder och goda ord.

43. Livet är oändligt, eftersom ett andligt liv varken åldras eller dör.

44. Vänd inte ryggen åt dina problem. När ditt sinne är fyllt med godhet väntar en

ljus framtid.

45. Du måste tro på orsak och verkan, ty principen om orsak, villkor och verkan är universums Sanning.

46. Möjligheter uppstår i sällsynta stunder. Fånga ögonblicket.

47. Att älska betyder att vårda, att vara medkännande, att vara tjänstvillig, tolerant och klok.

48. Beslutsamhet stärks genom att lyssna till, begrunda och praktisera Dharma.

49. Känsla och rättfärdighet är livets hörnstenar.

50. Försoning är ingen trivial fråga, eftersom den kan skapa förtjänster.

51. Börja med att undersöka ditt sinne, för du måste veta om det är bra eller dåligt.

52. Tålamod är makt, visdom och storsinthet.

53. Börja med idag och med dig själv. Skjut inte upp och förlita dig inte på andra.

54. Alla blommor på ett plommonträd kommer från samma rötter. Förhållandet mellan orsak, villkor och verkan är oändligt.

55. Sprid lycka i världen och lev lyckligt.

56. Var modig nog att möta dina utmaningar. Ingenting är svårt, om du är beslutsam.

57. Utmana dig själv genom att göra slut på dina själviska och dåliga vanor och se fram emot en ljus framtid.

58. Var din egen mentor. Endast med styrka kan du lösa dina problem.

59. Lycka är i nuet. Upplev din lycka och njut av den.

60. Var den som börjar med att göra goda gärningar, tala goda ord och tänka goda tankar.

61. För att vara framgångsrik i livet måste man utveckla sin moral.

62. Vi måste tro, eftersom ett liv med tro ger dig god hälsa.

63. Betänk bakomliggande orsaker och framtida verkan i allt som du möter.

Upprätthåll rätt sinnesnärvaro och var inte överdrivet känslosam. 

64. Var en människa med moralisk integritet. Bråka inte över vad som är rätt eller fel. 

65. Tala inte om berömmelse eller vinst. Agera inte ytligt (Mäster Xuanzang).

66. Var oberörd av pengar, känslor och omständigheter.

67. Att bry sig om eller inte bry sig om; man måste lära sig att göra bådadera med lätthet.

68. För att accepteras av andra måste man vara artig, flitig, ansvarsfull och tjänstvillig.

69. Betänk villkor, spela din roll, lyd ditt hjärta och tjäna ditt samhälle. Kan du förstå 

och tjäna alla kännande varelser?

70. Som medlem i samhället måste man kunna acceptera dess krav.

71. Skratta när det är dags att skratta, tala när det är dags att tala och agera när det är dags att agera.

72. Hjälp andra att lyckas genom att vara tjänstvillig och engagerad. Förverkliga självet genom flit och hårt arbete.

73. Att ödmjukt acceptera kritik leder till förbättring.

74. Lev med hopp och tro på en bättre morgondag.

75. Att nå målet är inte svårt. Att vara petig är det enda hindret. Överdriv inte saker och ting.

76. Var inte alltför njugg. Viljan att utveckla gemenskap vidgar dina kontakter med människor.

77. Ingenting fel kan komma av att vara vänlig mot andra. Det viktigaste är att tänka goda tankar.

78. Stå rak och var en god människa. Stormar och oväder är inte nog för att skrämma dig.

79. Flit ger förtjänster och lek är till ingen nytta. Förbättra dina osunda vanor.

80. Att ge är inte alltid en fråga om pengar. Ett leende eller några uppskattande ord är också ett sätt att ge.

81. Uppgifter bör inte lämnas ogjorda men vissa ord bör lämnas osagda, eftersom katastrof kan följa på vårdslöst tal.

82. För att uppnå goda resultat krävs ihärdighet och viljestyrka.

83. Om du avstår från att göra goda gärningar eller säga goda ord kommer du att ångra dig i framtiden.

84. Endast genom att lämna det steg som du just tagit kan du ta ett nytt steg framåt. Framgång kommer från att låta andra dra fördel av din förmåga.

85. Ta inte åt dig av skvaller för det kommer att skada dig.

86. Du kan leva utan vad som helst förutom kärleksfullhet, medkänsla, glädje och sinneslugn.

87. Behandla inte andra med kall likgiltighet. Behandla andra med tolerans, men behandla dig själv med strikt disciplin.

88. Istället för att vara ledsen och deprimerad, möt verkligheten med mod.

89. Varje osämja i världen kan lösas med ett glatt och leende ansikte.

90. Var situationen vuxen och låt inte känslor av orättvisa och felbehandling störa dig. Detta ger dig möjlighet till förbättring.

91. Upptäck glädje och lycka i ditt arbete och ditt liv.

92. Ta kontroll över din tid och din plats på Jorden och lev i harmoni med den mänskliga världen.

93. Om man är fylld av andlighet, kan man lätt bära världens bedrövelser, sorger, lidanden och bekymmer.

94. Ju större hjärta du har, desto större blir dina framgångar.

95. Förebrå inte andra. Det är bättre att vara tolerant och storsint.

96. En som respekterar andra kommer att respekteras av andra. Dharma finns i respekt för andra.

97. Hetsa inte upp dig. Koppla av. Det finns inga problem som inte kan lösas.

98. Praktisera konsten att ge beröm och komplimanger, eftersom förtjänsterna är outtömliga.

99. De tre stora dygderna är visdom, välvilja och mod. Visdom är prajna, välvilja är

kärleksfullhet och medkänsla och mod är bodhi.

100. Ett glatt sinne utplånar all oro och alla bekymmer.

101. Där det finns kärlek finns det inga motsättningar. Där det finns motsättningar

finns konflikt.

102. När man tar sin tillflykt till Buddha, finner man Buddha och demokrati. När man följer de fem föreskrifterna och inte inkräktar på andra, blir man fri.

103. Dölj inte dina brister eller nedvärdera inte andra för att gynna dig själv, eftersom det bara förvärrar din sak.

104. Bli inte arg på andra. En rättrådig människa upprepar aldrig sina misstag.

105. Klamra dig inte fast vid form, ljud, doft, smak, känsel eller Dharma. Håll fast vid mildhet, stabilitet och lycka.

106. Våldsamma strider inom ett förhållande är inte bra och kallt krig är också skadligt.

107. Hys inte agg mot dina vänner. Vänner är raka, vänner förlåter och vänner lyssnar.

108. För att lyckas måste vägen vara tydlig, frågor måste vara tydliga, resonerande måste vara tydligt och kommunikation mellan människor måste vara tydlig.