Dharma ceremoni för Berlin FGS renovering 2021 (30 maj)

Dharma-ceremoni för byggande av ett europeiskt tempel

Återuppbyggnad av Fo Guan Shan-templet i Berlin pågår. Täckning av de mycket stora kostnaderna för att bygga templet är beroende av stöd från många bidragsgivare för att finansiera arbetet med att bygga templet.

Ceremonin genomförs online och alla är välkomna att delta i den. Använd QR-koden för att registrera tjänster eller gåvor, eller kontakta Fo Guan Shans europeiska tempelorganisation.

Datum: Söndagen 30 maj 2021
Tid: 10:00-12:00