De fem föreskrifterna

Översättning till svenska av Alison och Lars Nordberg

Kapitel 33 i Samyuktagama-sutran säger: ”Upasaka-föreskrifterna fullkomnas med bestämmelserna att inte döda, att inte stjäla, att leva kyskt, att inte ljuga och att inte använda berusningsmedel”. Dessa fem föreskrifter är väsentliga för en upasaka och en upasika. Även om det finns olika föreskrifter för monaster och lekmän är det viktigt att notera att alla föreskrifterna grundas på dessa fem föreskrifter. Det är därför som de kallas för ”De grundläggande föreskrifterna”.

Varför följa föreskrifterna?

Det första steget när man lär sig att förstå buddhismen är att ta sin tillflykt till de tre juvelerna, medan att upprätthålla de fem föreskrifterna är att praktisera dem. Efter att ha tagit tillflykt till de tre juvelerna bör man följa föreskrifterna, eftersom de är grunden för alla goda handlingar samt basen för mänskligheten. En buddhist som upprätthåller föreskrifterna är som en elev som följer skolans regler eller en medborgare som lever enligt lagen. Den enda skillnaden är att skolans regler och nationella lagar är regler som fastställts av någon annan, medan de buddhistiska föreskrifterna bygger på självdisciplinens inre värden.

Om en person som kör på en motorväg inte följer trafikreglerna, kan en olycka inträffa. På samma sätt kan en person som inte följer föreskrifterna riskera att bryta mot reglerna och därför få problem i livet. Av den anledningen är det väsentligt för buddhister att följa föreskrifterna.

Det finns olika föreskrifter för monaster och lekmän och för Mahayana-, Vajarana- och Theravada-buddhister (buddhismens tre huvudinriktningar). Lekmän kan välja att följa de fem föreskrifterna, de åtta föreskrifterna eller bodhisattva-föreskrifterna.

De fem föreskrifterna

1.  Att inte döda är att respektera andras rätt till liv och att inte skada andra. Detta gäller alla kännande varelser såsom människor, djur, insekter, o s v. Eftersom buddhismen är en antropocentrisk religion riktar denna föreskrift sig främst till att inte döda människor, då detta skulle vara en oförlåtlig och allvarlig kränkning (Prarajika). Även om man ångrar att ha dödat någon kommer konsekvensen av denna kränkning inte att bli lindrigare. Även om att ta livet av insekter fortfarande är en kränkning (Duskrta) är det mindre allvarligt än att döda en människa.

Enligt buddhismen är livet ett uttryck för tid och att slösa bort tid eller att förstöra resurser anses därför vara en form av dödande. Att sammanfoga material eller ämnen kräver tid och ansträngning och därför utgör bortslösande av tid en förlust av gemensamma resurser och anses därför vara en form av dödande.

För att utveckla sin medkänsla är det viktigt att avstå från dödande. Nirvana-sutran säger: ”Att äta kött förstör medkänslans innersta väsen och kännande varelser kan skrämmas av tanken på död som föranletts av köttkonsumtion”. Den främsta anledningen till att många buddhister väljer att vara vegetarianer är därför att utveckla medkänsla och kärleksfull vänlighet. Till skillnad från djur som är medvetna är växter enbart biologiska och att äta växter anses därför inte innebära att döda dem.

2.  Att inte stjäla innebär att inte inkräkta på andras tillgångar eller egendom. Att ta något som inte tillhör dig utan tillstånd (vare sig privat eller offentligt ägd egendom) liksom att råna någon utgör stöld. Att stjäla är ett brott mot en grundläggande och viktig föreskrift. Att ta offentligt ägda föremål och pappersvaror för eget bruk eller att låna utan att återlämna dem bryter kanske inte mot föreskriften men anses vara en oren handling som oundvikligen kommer att få konsekvenser för orsak och verkan. Av alla föreskrifter är att inte stjäla en av de svåraste att följa.

3.  Att leva kyskt innebär att inte ha utomäktenskapliga sexuella förbindelser. Våldtäkt, prostitution, bigami, människohandel och omoraliska sexuella handlingar bryter således mot denna föreskrift. Om en gift människa i hemlighet älskar en annan person men inte har några sexuella förbindelser med denne bryter han eller hon kanske inte mot föreskriften, men om de hyser orena tankar kommer livet inte att vara rent, eftersom syftet med att följa föreskrifterna är att få en ren kropp och själ.

Sexuella ogärningar är gnistan till ett osunt samhälle. Om ett gift par inte begår sexuella ogärningar kommer deras familj att bli lycklig och harmonisk och samhällets moraliska normer kommer att bibehållas.

4.  Att inte ljuga innebär att inte skvallra, förtala, använda grovt språk, överdriva eller prata strunt om andra. Lögner kan vara stora lögner, mindre lögner och vita lögner. 

Stora lögner – att falskt hävda att vara upplyst eller att ha övernaturliga krafter. Att kritisera de fyra kategorierna av buddhistiska lärjungar, särskilt en bhiksu eller en bhiksuni, är också en kränkning av denna föreskrift.

Mindre lögner – att vittna falskt, att förtala, att dölja eller förvränga sanningen.

Vita lögner – med detta avses välmenande men felaktiga påståenden. Om en patient till exempel har en obotlig sjukdom kan läkaren dölja sanningen med hänsyn till patientens emotionella välbefinnande. Alla lögner som är till den andres fördel kallas för vita lögner.

5.  Att inte använda berusningsmedel innebär att inte dricka alkohol eller att ta stimulantia som kan orsaka medvetslöshet eller omoraliskt beteende, till exempel marijuana, opium, amfetamin, morfin, m m.

De fyra första föreskrifterna är regler för att förhindra osunda gärningar och är avsedda att stävja dåligt beteende. Även om att dricka alkohol i sig inte är en synd, ingår det i föreskrifterna som en regel för att skydda andra eftersom att dricka kan få en att förlora sitt goda omdöme och begå brott.

Enligt Mahavibhasa-sutran fanns det en gång en lekman i Indien som stal en kyckling från sin kvinnliga granne när han var berusad (ett brott mot föreskriften att inte stjäla). Sedan dödade han kycklingen och åt den (ett brott mot föreskriften att inte döda). När hans granne letade efter kycklingen ljög mannen och sade att han inte hade sett den (ett brott mot föreskriften att inte ljuga). I detta ögonblick såg han hur vacker grannen var och han utnyttjade henne sexuellt (ett brott mot föreskriften om sexuellt ofredande). Av detta kan vi se att dricka alkohol kan göra att vi förlorar vårt goda omdöme, ge oss dåligt samvete och öka känslan av skam och som ett resultat av detta bryter vi alla föreskrifter. Det är därför viktigt att avstå från att dricka alkohol. Buddhismen är en religion som betonar visdom och genom att avstå från alkohol bevarar vi ett klart tänkande och sunt förnuft.

Betydelsen av de fem föreskrifterna

Grundprincipen för de fem föreskrifterna är att inte förolämpa andra. När man visar respekt för andra kommer de att känna sig fria. Att inte döda innebär att inte skada andra; att inte stjäla innebär att inte ta andras egendom; att leva kyskt innebär att inte förolämpa människors heder och integritet; att inte ljuga innebär att inte förolämpa andras goda namn och att inte dricka alkohol eller ta andra berusningsmedel innebär att inte förminska sin egen visdom.

Det är en vanlig missuppfattning att ett antagande av föreskrifterna innebär en begränsning av ens livsstil. ”Varför följa föreskrifterna? De är bara en börda.” De som sitter i fängelse har alla begått brott mot minst en av föreskrifterna. Mord, fysiska övergrepp och lemlästning är alla brott mot föreskriften att inte döda. 

Korruption, förskingring, stöld, rån och människorov är alla brott mot föreskriften att inte stjäla. Våldtäkt, prostitution, förförelse och bigami är alla brott mot föreskriften om sexuella överträdelser. Att hota eller förtala någon, att bryta ett löfte eller att förfalska bevis är alla brott mot föreskriften att inte ljuga. Droghandel och användning av droger och alkohol är alla brott mot föreskriften att inte använda berusningsmedel. Genom att bryta mot dessa föreskrifter kan man förlora sin frihet; att följa föreskrifterna innebär därför att följa lagen. De som följer föreskrifterna och tydligt förstår dem kommer att känna sig befriade. Därför innebär föreskrifter frihet utan några bördor. 

Man tror ofta att föreskrifterna oundvikligen kommer att brytas och om man inte antar dem kan man därför inte bryta mot dem. Faktum är att även om man bryter mot en föreskrift efter att ha antagit den kommer man att ha en känsla av skam och ånger. På så sätt kommer brottet att ses som mindre allvarligt och man kommer fortfarande att kunna uppnå upplysning. Å andra sidan skulle människor som var ovilliga att anta föreskrifterna inte kunna ångra sig om de hade brutit mot dem och skulle därför tvingas stanna kvar i de tre lägre rikena (d.v.s. helvetet, som osaliga andar och som djur) och kanske aldrig bli en buddha. Även om man inte antar föreskrifterna betyder det inte att de inte bryts när man gör fel, eftersom man fortfarande är skyldig till brottet och måste bära konsekvenserna av orsak och verkan. 

Om vi inte dödar utan skyddar liv kommer vi att få god hälsa och ett långt liv; om vi inte stjäl utan generöst ger åt de fattiga och behövande kommer vi att få njuta av rikedom och ära; om vi inte begår sexuella överträdelser utan respekterar andras heder och integritet kommer vi att få en lycklig och harmonisk familj; om vi inte ljuger utan berömmer andra kommer vi att få ett gott rykte; och om vi inte dricker alkohol eller tar andra berusningsmedel kommer vi att bli friska och förståndiga.

(Översättning av FGS Nan Tien templets webbsida om ”Five Precepts”)