Ångerceremoni för åttioåtta buddhor/Midhöstfesten

Ceremonin hålls online. Var vänlig kontakta templet för mer information.